اطلاعات پروژه

بازار ابزار قونقا

سال اجرای پروژه: اردیبهشت ۱۳۹۷
فرآیند کار

شرح پروژه

بازا ابزار قونقا واقع در شهر تبریز که شامل دو دستگاه پله برقی و دو دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک ۱۸ و ۱۳ نفره می باشد .