اطلاعات پروژه

مرکز خرید آمازون

سال اجرای پروژه: بهمن ۱۳۹۵
فرآیند کار

شرح پروژه

پروژه مرکز خرید آمازون (مهستان سابق) واقع در میدان رسالت شهر تبریز که شامل ۴دستگاه پله برقی و یک دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک گیرلس ۴ توقف می باشد .