اطلاعات پروژه

مجتمع تجاری تفریحی لارا

سال اجرای پروژه: شهریور ۱۳۹۹
فرآیند کار

شرح پروژه

مجتمع تجاری تفریحی لارا واقع در شهرک یاغچیان شهر تبریز که شامل یک دستگاه آسانسور هیدرولیک با کابین پانوراما سه توقف و یک دستگاه آسانسور ۷ توقف ۲۱ نفره می باشد.