اطلاعات پروژه

پاساژ کوه نور تبریز

سال اجرای پروژه : خرداد ۹۶
فرآیند کار

شرح پروژه

پروژه پاساژ کوه نور واقع در شهر تبریز که شامل شش دستگاه پله برقی CONAI و چهار دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک گیرلس و یک عدد آسانسور روملس می باشد .