اطلاعات پروژه

پروژه گروه صنعتی بهساز (خلیق)

سال اجرای پروژه : فروردین 96
فرآیند کار

شرح پروژه

پروژه گروه صنعتی بهساز (خلیق) واقع در شهر تبریز که شامل یک دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک گیرلس می باشد .