پروژه های برجسته

پروژه های شرکت اوج رسان تبریز

مرکز خرید آمازون

logo ساخت پروژه : مهر 1395

مرکز خرید آمازون

دیدن جزئیات
بازار ابزار قونقا

logo ساخت پروژه : اردیبهشت 1397

بازار ابزار قونقا

دیدن جزئیات
بیمارستان الزهرا (س)

logo تاریخ پروژه: 3 فروردین

بیمارستان الزهرا (س)

دیدن جزئیات
آسانسورساخت کابینشستی سازی

مجتمع تجاری تفریحی لارا

آسانسورپله برقیساخت کابینشستی سازی

مرکز خرید آمازون

آسانسورپله برقیساخت کابینشستی سازی

بازار ابزار قونقا

ساخت کابینشستی سازی

مجتمع خوابگاهی دخترانه تلاش

ساخت کابینشستی سازی

اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)

ساخت کابینشستی سازی

بیمارستان الزهرا (س)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/owjresan/public_html/wp-content/themes/consultax/vc-shortcodes/shortcodes.php on line 325
ردیفنام پروژهنوع آسانسورتعداد توقفظرفیتمحل پروژه
1دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – بیمارستان شاهین دژ6 دستگاه -گیرلس – تمام اتوماتیک – نفر بر
– برانکارد بر
5مسافر و برانکارد بر21 نفرهارومیه
2یئت علمی دانشگاه
تبریز
2 دستگاه گیرلس تمام اتوماتیک15مسافر بر 13 نفرهتبریز
3شرکت پدیده رویای
قرن – پروژه
خوابگاه دختران
8 دستگاه گیرلس تمام اتوماتیک5مسافر بر 13 نفرهتبریز
4شرکت پدیده رویای
قرن- مدرسه علمیه
امیرالمومنین(ع)
کششی گیرلس تمام اتوماتیک8مسافر بر 10 نفرهعراق - نجف اشرف
5معاونت بهداشت3 دستگاه کششی گیرلس تمام اتوماتیک2 و 3مسافر بر 16 نفرهتبریز
6معاونت غذا و دارو کششی گیرلس تمام اتوماتیک4مسافر بر 8 نفرهتبریز
7شرکت پدیده رویای
قرن بیمارستان
الزهرا(س)
5 دستگاه کششی گیرلس تمام اتوماتیک4 و 5 و 6مسافر بر و برانکارد 6 و 21 نفرهتبریز
8شرکت پدیده رویای
قرن اورژانس
بیمارستان امام رضا(ع)
5 دستگاه کششی گیرلس تمام اتوماتیک3 و 4مسافر بر و برانکارد 10 و 13 و 21 نفرهتبریز
9شرکت پدیده -
پزشکی قانونی
4 دستگاه گیرلس و هیدرولیک2و 3و 46و10 نمونه برارومیه
10مجتمع تجاری کوه نور 13 دستگاه-
8 دستگاه مسافر
بر 5 دستگاه پله
برقی
3و5و9و13و16و4و4و13مسافر بر و پله برقیتبریز
11کلینیک سلامت تبریز 7 دستگاه کششی
گیرلس – تمام
اتوماتیک
10 و 11مسافر بر و برانکارد 6 و 15 و 20 نفرهتبریز
12هیأت علمی علوم
پزشکی دانشگاه تبریز
3 دستگاه گیرلس
تک سرعته تمام
اتوماتیک
14 و 17مسافر بر 8 و 10 نفرهتبریز
13شرکت جاده - معاونت
اداری یهداشت دفتر
ارومیه
پانوراما – گیرلس
– تمام اتوماتیک
9مسافر بر 13 نفرهارومیه
14شرکت آذر سیماب2 دستگاه
سیستم گیرلس –
پارکینگ طبقاتی
8مسافر بر 13 نفرهتبریز
15شرکت ریخته گری
تراکتورسازی تبریز
کششی گیربکس
تمام اتوماتیک
4مسافر بر 13 نفرهتبریز